Szkolenie indywidualne

Oferta dla osób indywidualnych, zainteresowanych tematyką pierwszej pomocy.

Tematyka kursu:

  • Ocena stanu poszkodowanego w oparciu o model badania ABC;
  • Zabezpieczenie podstawowych funkcji życiowych (BLS – resuscytacja, AED – zewnętrze defibrylatory automatyczne); techniki udzielania pierwszej pomocy – prawidłowe wykonywanie uciśnięć klatki piersiowej, odnajdowanie miejsca wykonywania uciśnięć klatki piersiowej, wykonywanie sztucznego oddychania z uwzględnieniem własnego bezpieczeństwa, zastosowanie środków ochrony osobistej, modyfikacje algorytmów z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe;
  • Zadławienia (trening manewru uderzeń w okolicę międzyłopatkową i wykonywania uciśnięć nadbrzusza, modyfikacje uwzględniające wiek osoby poszkodowanej);
  • Urazy i oparzenia (złamania, skręcenia i zwichnięcia, krwotoki, rany, krwawienia z nosa, urazy oczu)
  • Stany nagłe (cukrzyca, drgawki, wstrząs anafilaktyczny, zawał serca, udar mózgu).

Szkolenie kończy się wystawieniem imiennego zaświadczenia o odbyciu kursu.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 785 644 400

Zapisy: poczta@akademiapp.pl