Budynek dydaktyczny Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

Lokalizacja:Łódź, Lindleya 3/5, III piętro, Aula im. prof. Lazari-Pawłowskiej